Zwiad z użyciem drona

W sytuacji zagrożenia i konfliktu istotną rolę odgrywa zebranie jak najwięcej informacji o przeciwniku i skali czyhającego niebezpieczeństwa. W celu ich uzyskania należy przeprowadzić właściwie przygotowane rozpoznanie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz środków. Nie dziwi zatem nikogo, że podczas operacji zwiadowczych doskonale sprawdzają się drony. Napięta sytuacja za wschodnią granicą RP pokazuje, że drony już dawno przestały być traktowane jako urządzenie o charakterze rekreacyjnym, a stały się poważnym środkiem w działaniach militarnych. Z tego powodu umiejętność operowania bezzałogowym statkiem powietrznym stała się niezwykle cenna, dlatego umożliwiamy jej zdobycie na naszych obozach.

Podczas szkolenia nauczysz się wykorzystywać dron do celów zwiadowczych, oznacza to że opanujesz umiejętności takie, jak:

  • kalibrowanie urządzenia przed lotem,
  • podrywanie do lotu i sprowadzanie do lądowania,
  • sterowanie dronem w każdym typie przestrzeni,
  • umiejętność pokonywania przeszkód terenowych,
  • kontrolowanie i analizowanie parametrów lotu,
  • umiejętność sczytywania danych z podglądu obrazu,
  • gromadzenie i przekazywanie informacji.

Prowadzenie działań zwiadowczych z wykorzystaniem drona wymaga wszechstronnego przygotowania. Ważna jest nie tylko sprawność obsługi urządzenia, ale też taktyczne podejście. Operator powinien reagować na bieżącą sytuację, planować i przewidywać kolejne manewry. Dzięki jego kompetencjom jednostka może otrzymać informacje z obszaru znajdującego się w zasięgu wielu kilometrów. Zebrany materiał pozwoli określić stanowisko przeciwnika, dynamikę zmian w jego strukturach. Z pomocą drona można patrolować także tereny trudno dostępne, np. rozlewiska, mokradła, miejsca wysoko położone, odizolowane na skutek działań przeciwnika czy klęsk naturalnych. Jednocześnie operator wykonujący czynności zwiadowcze jest bezpieczny, ponieważ działa w ukryciu i z oddalenia. Sprawnie prowadzony dron pozostaje niezauważony, co wzmaga jego skuteczność i przydatność.

Pewne jest, że umiejętność sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym zaliczana jest do kompetencji przyszłości, a zatem to, czego nauczysz się od naszych szkoleniowców, będziesz mógł wykorzystać w pracy i w czasie prywatnym.