Zasadzka na konwój

Zasadzka na konwój przeciwnika to skuteczna strategia, której podstawowym celem jest zdobycie posiadanych przez niego zasobów. Mogą to być dokumenty, uzbrojenie, środki medyczne oraz różnego rodzaju wyposażenie. Zasadzkę na konwój organizuje się także po to, by odbić pojmanych przez wroga obywateli, nierzadko członków oddziału. Nie bez znaczenia są straty, które ponosi w wyniku uderzenia nieprzyjaciel, zarówno materialne, jak i personalne. O powodzeniu zasadzki na konwój decydują zaskoczenie, szybkość oraz zdecydowanie w działaniu. Chociaż podstawą zasadzki na konwój jest gwałtowne uderzenie na przeciwnika, to należy pamiętać, że kluczową akcję poprzedza okres dokładnych przygotowań. Ten rodzaj działania składa się z wielu etapów, a każdy z nich uwzględniliśmy w programie szkoleń militarnych realizowanych w trakcie obozów wojskowych. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • opracowywać plan zasadzki na podstawie analizy informacji zebranych o:
 • trasie przejazdu konwoju,
 • charakterystyce trenu,
 • sile i jakości eskorty,
 • dowódcy konwoju,
 • czynnie przygotowywać do akcji, np. dobierać uzbrojenie, wykonywać maskowanie,
 • zasad komunikacji z zespołem,
 • wykonywać przydzielone Ci funkcje, np. w grupie dowódczej, ubezpieczającej, wspierającej, szturmowej, obserwującej itd.,
 • reagować na obecność przypadkowych uczestników,
 • postępować z odbitymi osobami oraz przejętymi zasobami,
 • bezpiecznej ewakuacji z terenu działania.

Powyższe umiejętności będziesz miał okazję przećwiczyć podczas zajęć praktycznych realizowanych wg różnych, często zaskakujących scenariuszy. Zasadzka na konwój to działanie wymagające opanowania wielu kompetencji, dobrego zorganizowania, dyscypliny i zgrania z zespołem. Prowadzone przez nasz zespół ćwiczenia odznaczają się dużą intensywnością, a ich przebieg bywa sugestywny do tego stopnia, że powstrzymania emocji przez kursantów wymaga hartu ducha i opanowania. Jednak dzięki temu doskonalimy sztukę działania pod presją i stuprocentowe zaangażowanie w wykonywane zadania. Sukces zasadzki na konwój zależy od wyszkolenia oddziału, a nie jego liczebności. Z tego powodu strategia ta sprawdza się w sytuacji, gdy siły przeciwnika przeważają liczebnością i uzbrojeniem. Zasadzka na konwój to typowe działanie dywersyjne zadające straty i wprowadzające dezorganizację w siłach nieprzyjaciela. Pamiętaj, nasze obozy skupiają się na wydobywaniu siły i zdolności, dzięki którym obronisz siebie i swoich bliskich w przypadku realnego zagrożenia.