Nauka strzelania – broń krótka

Naukę strzelania z broni krótkiej, czyli z pistoletu polecamy wszystkim osobom, które nigdy nie miały kontaktu z bronią palną lub posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Pistolet to przykład broni samopowtarzalnej, czyli gotowej do kolejnych strzałów. Korzystanie z niego nie sprawia większych trudności, pod warunkiem, że zostaną przyswojone pewne reguły. Celem nauki strzelania jest przygotowanie do skutecznego i bezpiecznego posługiwania się krótką bronią. Dzięki programowi szkolenia składającego się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych nasi kursanci opanują wszystkie podstawowe umiejętności strzeleckie umożliwiające obronę w sytuacji zagrożenia. W ramach nauki strzelania zapewniamy nowoczesny sprzęt: Glock 17, Sig Sauer P320, HK P30L, XDM, Tara, CZ P09.

Podczas nauki strzelania opanujesz:

  • reguły zachowania na strzelnicy,
  • zasady budowy i działania pistoletu,
  • postawy strzeleckie,
  • umiejętność prawidłowego uchwytu broni, jej podnoszenia oraz poruszania się z nią,
  • podstawowe czynności w zakresie załadowania i rozładowania broni krótkiej,
  • sposoby na eliminowanie zacięć
  • zasady oddania celnego strzału: postawa, korzystanie z przyrządów celowniczych, panowanie nad oddechem,
  • utrzymywanie postawy ciała po przeprowadzonym strzale,
  • kontrolę broni, celu i otoczenia,
  • strzelanie ze zróżnicowaną częstotliwością i o różnym poziomie trudności.

Naukę strzelania odbywa się na certyfikowanych strzelnicach województwa pomorskiego pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Wieloletnia praktyka sprawia, że wiedzę przekazują w sposób przystępny i obrazowy. Podczas zadań praktycznych obserwują czynności kursantów, wychwytują błędy oraz nieprawidłowości. Dzięki temu są one natychmiast eliminowane i nie mają szansy na utrwalenie. Nauka strzelania to wymagający proces, jednak to od wypracowania podstawowych nawyków i umiejętności zależą przyszła kariera strzelecka oraz bezpieczeństwo uczestnika szkolenia. Naszym kursantom zapewniamy nowoczesny sprzęt, pas i kaburę, okulary ochronne i nauszniki oraz sporą dawkę wrażeń w doborowym towarzystwie.