Andrzej Ochał

Zasadnicza służba wojskowa :  styczeń – grudzień 2002 Legia Cudzoziemska, 2 Regiment Saperów Górskich 2005 – 2010 w tym : 2x misja stabilizacyjna w Dżibuti, 2006 i 2009 ; misja bojowa na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2007 oraz Afganistan  2007/2008. WKS i Afganistan jako radiostrzelec od 2017 roku wolontariusz Orlej Straży, fundacji wspierającej żołnierzy chrześcijańskich walczących z ISIS oraz ofiary terroryzmu na Bliskim Wschodzie. W 2019 roku […]